TJÄNSTER

Vi erbjuder:

  • Totalentreprenad värmepumpsinstallationer
  • Energirådgivning samt besparingskalkyl
  • VVS-installationer
  • Pannbyten och byte av brännare

Produkter

Vi installera produkter från bl.a:
CTC, Nibe, Bentone, Metro, Focus, IFÖ, Gustavsberg, Mora, FMM, Wilo, Grundfos, Perfekta, Oso, Ferroli, Lamborghini och Vårgårda.

Installationer

En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik, och en god investering för de flesta villaägare. En värmepump utnyttjar den energi som solen lämnar efter sig i luft, mark & vatten.

Bergvärmepumpar
Bergvärmepumpar är ett stabilt uppvärmningssätt som inte är beroende av väder och vind.

Plus: Stabil billig värme, driftsäkert, liten miljöpåverkan.

Minus: Borrkostnad, speciella tillstånd, har ljudet inne, hänsyn till vattentäkter och tunnelsystem.

Generellt kan man säga att ju mer energi du gör av med desto lättare räknar du hem en bergvärmepump. Vi installerar bergvärmepumpar från CTC och NIBE.

Vill Ni ha en offert för en bergvärmepump eller ett kostnadsfritt hembesök?
Ring Per eller Dan på 031-57 29 00

Luftvattenvärmepumpar
Luftvattenvärmepumpar sin energi från utomhusluften (ner till -15). Energin avges sedan till husets vattenburna värmesystem och tappvattnet. Luftvattenvärmepumpen kopplas ihop med en ny elpanna alternativt till den befintliga "gamla" pannan.

CTC har nu värmepumpar ända upp till 25kw för större hus/fabriker. Går även att koppla samman flera vid höga energiförbrukningar.

Plus: Slipper borra, ingen miljöpåverkan, tyst inne, kan kopplas till befintlig panna.

Minus: Går in enbart med el vid kallare än -15.

Vi installerar luftvattenvärmepumpar från CTC och är CTC-partner.

Vill Ni ha offert på en luftvärmepump eller ett kostnadsfritt hembesök?
Ring Per eller Dan på 031-57 29 00.

Värmepannor
Värmepannor för olja, ved och el. Vi installerar pannor i alla storlekar. Till villaägare, större pannor till fabriker och till panncentraler.

Vi installerar värmepannor från CTC, NIBE, Ferroli, Bentone m.fl.

Större pelletspannor till panncentraler från 100 kw till 3 megawatt. Är Ni en förening eller dylikt som ska byta pannor i er central ta kontakt med oss på Svensk Värmekontroll AB.

Vi installerar biobränslepannor från Caldaiedalessandro, Värmeprodukter AB.

Varmvattenberedare
Vi erbjuder varmvattenberedare från Nibe, CTC, Metro och Oso.

Oljebrännare
Med en ny brännare minskar du er oljeförbrukningen och du får en säkrare uppvärmning. Vi installerar oljebrännare från Bentone, Riello och Lamborghini. Vi är certifierade med Vita Svanen.

Är det dags att göra service på oljebrännaren?
Med en årlig värmeservice ser vi till att det ska gå så driftsäkert och ekonomisk som möjligt. Service bör göras en gång om året.

Solvärme
Även i Sverige är solenergin attraktiv för villaägare. Under ett år tar ditt villatak emot fem gånger mer energi än vad huset förbrukar. Nu kan du kombinera solvärmen med CTC:s värmepumpar. Det gör det lönsamt och enklare att installera solvärme.

Upp Upp

Service och underhåll

Som CTC-partner i Göteborg erbjuder vi service på värmeanläggningar. Man bör se över sin anläggning en gång om året för bästa drift.

Har ni en oljepanna med oljebrännare kan vi hjälpa er servicen.
Ring 031-57 29 00 för att boka tid.

VVS

Vi utför de mesta VVS-installationer till villaägare, fastighetsbolag och fabriker. Som bl a. varmvattenberedare, rörarbeten, radiatorer, cirkulationspumpar, expansionskärl, blandare, shuntar, termostater m.m.

Passa på att byta eller reparera när vi är hos er och byter eller servar er värmeanläggning!

Ring 031-57 29 00 om ni behöver hjälp med VVS:en.

Rådgivning

Villavärme sedan 1974.

I mer än 35 år har vi utfört värmeinstallationer till villor, fabriker och fastigheter. Det finns många uppvärmningsmetoder och tekniska lösningar och det krävs kunskap att avgöra vilket system som passar just ditt hus och din familj bäst.

VI VET... så ring oss om ni behöver rådgivning 031-57 29 00.

Upp Upp
CTC värme - Hemsida NIBE - Hemsida Kontakta oss